Toimintamme Kairossa

Kulttuurikameleontit ry toteutti vuosina 2010-2013 Kairon katulapset-kehitysyhteistyöhankkeen, jonka painopisteenä oli katulasten ja katulapsityöntekijöiden voimauttaminen erityisesti koulutuksen keinoin. Hankkeessa vahvistettiin ja tuettiin yhteistyökumppani Hope Village Societyn (HVS) olemassa olevia toimintamuotoja.

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat tytöt ja nuoret naiset. Hankkeen toiminta keskittyi yhteistyökumppanin päiväkeskuksiin sekä nuorten katuäitien turvakotiin. Hanke toteutettiin jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroin sekä valtavan suurella vapaaehtoistyöpanoksella. Kairoon toimitettiin myös rahankeräysvaroja sekä runsaasti lahjoitustavaroita.

Kairon katulapset -hankkeen päätyttyä sen jatkona on toiminut nuorten äitien voimautushanke. Hankkeessa on tuettu nuorten katuäitien turvakodista itsenäistyneitä äitejä ja heidän perheitään muun muassa maksamalla lasten päivakoti- ja koulumaksuja sekä avustamalla perheitä lasten koulutuksen kuluissa kuten kouluvaate- ja tukiopetusmaksuissa.

Rahankeräyslupamme päättyy elokuussa 2016. Kairon toiminta entisten nuorten katuäitien ja heidän perheittensä voimauttamiseksi ja etenkin lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi jatkuu toistaiseksi, ja yhdistys tarvitsee tähän jäsenmaksujen lisäksi taloudellista tukea jäseniltä. Lahjoituksia Kairoon lasten päiväkoti- ja koulumaksuihin otetaan edelleen vastaan, lisätietoja sähköpostitse info(at)kulttuurikameleontit.com.

Kairon toiminnastamme vastaa yhdistyksen perustajajäsen, kunniapuheenjohtajamme Päivi Arvonen.

Kairon katulapset -kehitysyhteistyöhanke 2010-2013

Kulttuurikameleontit ry:n kehitysyhteistyöhankkeen ytimessä oli työpajatoiminta. Yhdistys järjesti nuortenkatuäitien turvakodissa koru-, batiikki-, kynttilä- ja käsityöpajoja. Kynttilät, korut ja käsityöt valmistettiin myyntiin, ja työpajatoimintaan osallistunut nuori sai tekemästään työstä palkkaa. Nuorten katuäitien turvakodissa toimi myös matto- ja koripaja.

Yksi työpajatoiminnan tavoitteista oli saada nuoret ymmärtämään rahan arvo ja kunnioittamaan työtä sekä työhön sitoutumista. Palkallaan nuoret äidit voivat ostaa itselleen ja vauvalle uusia vaatteita, leluja ja muita tarvikkeita. Työpajatoiminnan kautta yhdistys auttoi nuoria äitejä saamaan itselleen taitoja, joita he voivat käyttää myöhemmin elämässä työllistääkseen itse itsensä. Työpajatoiminta auttoi katulapsia sekä nuoria äitejä löytämään ja tunnistamaan omia lahjakkuuksiaan. Onnistumisen elämykset rakentavat itseluottamusta ja uskoaparempaan huomiseen.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa Kairossa olivat vapaaehtoiset ja ammattikorkeakouluopiskelijat, jotka toivat omalla persoonallaan ja taidoillaan apua HVS:n turvakoteihin. Vapaaehtoisina toimivat myös esimerkiksi Kairossa asuneet arabiankielen opiskelijat, jotka kävivät järjestämässä turvakodeissa erilaisia toimintatuokioita lapsille ja nuorille. Osa vapaaehtoisista tuli Suomesta tekemään työtä turvakodeissa esimerkiksi virka- tai vuorotteluvapaan aikana kokopäiväisesti.

Kuva: Päivi Arvonen