Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille: maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden työllistäminen-hanke

Vuonna 2017 Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke laajeni Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille 2017: maahanmuuttajataustaisten taitelijoiden työllistäminen -hankkeella alakouluilla Espoossa, mikä jatkui myös vuonna 2018. Vuonna 2019 rasisminvastainen taidetoiminta jatkui yhteistyössä Svenska.fi yhdistyksen kanssa, jonka toiminta tähtää maahan muuttaneiden kotouttamiseen ruotsinkielellä.

Vuonna 2020 Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille -hanke jatkui yhteistyötahoina toimivilla ala-kouluilla Espoossa. COVID-19 siirsi taidetyöpajatyöskentelyn keväältä alkusyksyyn 2020, jolloin saatiin toteutettua osa työpajoista koululuokkien kanssa. Tarkoitus oli myös harjoitella tanssi- ja rytmipajojen esitykset yhdessä koululaisten kanssa koulujen joulujuhliin, mutta yhteiskunnan tilanteen johdosta esitykset videoitiin loppusyksystä 2020 kouluilla face-to-face työpajojen sijaan. Videoidut musiikki- ja tanssiesitykset näytetään etänä toteutettavissa joulujuhlissa 2020. Ko. videot, joissa lapset esiintyvät yhdessä länsiafrikkalaisten työpajaohjaajien kanssa tavoittavat välillisesti useita satoja katsojia (oppilaat ja heidän perheensä sekä opettajat).

Kuva: Johanna Laine