Toteutuneet viestintä- ja globaalikasvatushankkeet

Kulttuurikameleontit ry:n viestintä- ja globaalikasvatushankkeet Ulkoministeriön rahoituksella:
  • Kairon katulapset ja olemattomuuden ongelma -tiedotushanke 2009 (oppimateriaali ja kouluvierailut)
  • Toisten Suomi -hanke 2010-2011 ja jatkohanke 2012 (Toisella katsomalla -maahanmuuttajista maahan muuttajiin -kirjajulkaisu ja kouluvierailut, toisen asteen oppilaitokset)
  • Kadulta kotiin ja kouluun 2012 (oppimateriaalit ja päiväkotivierailut, varhaiskasvatus)

 

Porvoo_2940_JohannaLaine

 

Kuva: Johanna Laine