Yhdistys

Kulttuurikameleontit ry on vuonna 2003 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää

  • kulttuurien välistä kommunikaatiota
  • monikulttuurista hyvinvointia
  • yhdenvertaisuutta
  • tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta

Kulttuurikameleontit ry sai alkunsa perustajajäsentensä monikulttuurisuuskokemuksista Suomessa ja maailmalla. Visiona on alusta lähtien ollut monikulttuurinen hyvinvointiyhteiskunta. Perustajajäsenistä Päivi Arvonen ja Ulla Lehtonen toimivat yhdistyksen hallituksessa 2003-2014, Arvonen sen puheenjohtajana koko tämän ajan. Tällä hetkellä toiminnan painopiste on kulttuurien välisen dialogin edistämisessä taiteen avulla.

Yhdistys on toteuttanut neljä Ulkoministeriön rahoittamaa viestintä- ja globaalikasvatushanketta 2009-2012 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen tukemaa monikulttuurista ja rasisminvastaista kasvatus- ja taidetoimintaa vuosina 2013-2018. Toiminta on kulkenut nimellä Taiteella yhdenvertaisuutta.

Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke laajeni vuosina 2017-2018 kouluihin teemalla Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille: maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden työllistäminen. Vuodesta 2018 alkaen Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille -hankkeen työpajoja on toteutettu myös ruotsinkielisissä kouluissa.

Kulttuurikameleontit ry aloitti vuonna 2014 yhteistyön monikulttuurisen ja -taiteellisen Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön kanssa. Musikaalia esitettiin Helsingissä ja Tampereella vuosina 2014-2015. Osa musikaaliyhteisön ammattilaistaiteilijoista (esim. muusikot, tanssijat) ohjaa edelleen Kulttuurikameleontit ry:n työpajoja.

Kulttuurikameleontit ry on toiminut yhteistyöpartnerina monimuotoiselle ja monitaiteelliselle Afrojazz Clubille vuodesta 2016. Afrojazz Clubia on järjestetty vuodesta 2013 Kumpulan kylätilassa, Korjaamolla, Storyvillessä, Kansallisteatterin Lavaklubilla sekä Tampereen Klubilla.

AfroArts-Helsinki -hanke käynnistettiin vuonna 2018 Helsingin kaupungin tuella ja sen aikana toteutettiin kulttuurielämää aktivoivaa ja kaupunkilaisia osallistavaa työpajatoimintaa, Afrojazz Club goes Kilombo -puistokonsertti Alppipuistossa heinäkuussa sekä Afrikan ja afrodiasporan kulttuurifestivaali Kilombo elokuussa. Vuonna 2019 AfroArts -hanke jatkui ja Afrojazz Club goes Alppipuisto -tapahtumasta tuli yksi Suomen suurimmista afrikkalaisperäisen musiikin festivaaleista Suomessa. Vuonna 2019 hanke sisälsi myös taidetyöpajatoimintaa.

Pisin hanke on ollut kuitenkin lahjoitus- ja jäsenmaksuvaroin sekä vapaaehtoistyövoimin Egyptissä toteutettu Kairon katulapset -kehitysyhteistyöhanke 2010-2013, joka keskittyi katulasten ja katulapsityöntekijöiden voimaannuttamiseen erityisesti koulutuksen keinoin. Hankkeessa vahvistettiin ja tuettiin yhteistyökumppani Hope Village Societyn (HVS) olemassa olevia toimintamuotoja. Hankkeen jatkona Kairossa toteutettiin 2013-2016 nuorten äitien voimaannutushanke ja toiminta jatkuu pienimuotoisena jäsenmaksuvaroin edelleen.

Kulttuurikameleontit ry on