Toiminta maailmalla

Tahdomme tukea kehitysyhteistyöllä erityisesti yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta.

toimintammekairossa