Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke

Taiteella yhdenvertaisuutta -hanketoiminnan tarkoitus:

 • toteuttaa rasisminvastaista, yhdenvertaisuutta edistävää työtä taiteen keinoin
 • tarjota menetelmiä ja materiaalia rasismin ja monikulttuurisuuden teemojen käsittelyyn
 • tarjota mahdollisuuksia aitoihin monikulttuurisiin kohtaamisiin
 • lisätä erityisesti nuorten myönteistä asennetta eri kulttuureja ja erilaisuutta kohtaan sekä monipuolistaa heidän käsitystään kulttuurien kohtaamisesta ja erilaisten ihmisten kanssakäymisestä
 • edistää maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla
Yhdistys käynnisti vuonna 2013 monikulttuurisuuskasvatuksen ja rasismin vastaisen kasvatuksen kehittämishanketoiminnan pääkaupunkiseudulla. Ensimmäinen monikulttuurisen ja rasisminvastaisen kasvatuksen kehittämishanke toteutui vuosina 2013-2015. Vuodesta 2015 lähtien hankkeen nimenä on ollut Taiteella yhdenvertaisuutta, ja toinen hankekokonaisuus toteutettiin vuosien 2016-2018 aikana. Toimintaa on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin, vuodesta 2015 lähtien avustuksen on jakanut Taiteen edistämiskeskus. Jokaisena hankevuonna on testattu joitakin uusia toimintoja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankekoordinaattorina toimii 2015-2018 Marjo-Sisko Lindstedt, vuosina 2013- 2014 hankkeesta vastasi Anita Mäntynen-Hakem.

Monikulttuurisen ja rasisminvastaisen kasvatuksen kehittämishanketoiminta on sisältänyt mm. eriteemaisia työpajoja sisältäen sekä rasisminvastaisten aiheiden työstöä ryhmässä kuin aiheen työstöä taiteen eri menetelmien avulla kuten musiikki-, tanssi-, rumpu- ja taidetyöpajoja, koulutuksia, ryhmätoimintaa kouluissa ja päiväkodeissa, Art Against Racism menetelmän kehittämistä, kouluttamista ja käyttämistä sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaiseman menetelmäoppaan tekemiseen osallistumista sekä monikulttuurisen tapahtumasarjan Afrojazz Clubin, maailman musiikin koulu World Music School Helsinki, Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön, Ei rasismille! -hankkeen, EtnoSalo ry:n, Kilombo ry:n, Helinä Rautavaara -museon, Svenska.fi ja Ungdom mot rasism yhdistyksen kanssa tehtyä yhteistyötä. Yhdistys on pyrkinyt näyttäytymään ja järjestämään toimintaa vuosittain myös joillan monikulttuurisilla festivaaleilla, kuten Maailma Kylässä -festivaalilla.

Taiteella yhdenvertaisuutta -hankkeessa tapahtunutta:

  • ohjaaja- ja innostajakoulutuksia yhdistyksen aktiiveille ja maahan muuttaneille työpajaohjaajille
  • Art and Culture -työpajoja nuorisotaloilla
  • yhteisötaideprojekti Järvenpään alueella
  • afrobeat-työpajoja sekä rumpu- ja tanssiopetusta kaikenikäisille Porvoossa ja Helsingissä yhdessä vastaanottokeskusten asukkaiden kanssa
  • yhteistyökoulutus Naapuriäiti-hankkeessa maahanmuuttajanaisille
  • monikulttuurisuustyöpajat Koskelan päiväkodissa
  • rasisminvastaiseen kasvatukseen ja globaalikasvatukseen soveltuvien materiaalien esitteleminen tapahtumissa (esimerkiksi Educa-messuilla) ja verkossa
  • yhteistyön käynnistäminen Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön kanssa
  • yhteistyön käynnistäminen Afrojazz Club -toiminnan kanssa
  • osallistuminen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n Art Against Racism -menetelmäoppaan kirjoittamiseen ja menetelmän pilotointiin (myös Circus Against Racism -työpaja nuorille Lappeenrannassa sekä Art Against Racism -menetelmäkoulutus Helsingissä)

koulutus_2528_JohannaLaine

Kuva: Johanna Laine