Yhteistyökumppanit

Svenska.fi 
www.svenska.fi

Svenska.fi on tukijärjestö maahanmuuttajille, jotka valitsevat ruotsin kielen integraatiokielekseen Suomessa. Järjestö pyrkii edistämään kotoutumisprosessia joustavasti sekä yksilöiden tarpeet huomioon ottaen. Yhteistyö alkoi syksyllä 2018 Lilla Luckanilla ja kulttuurikasvatus taiteen avulla on käynnissä ruotsinkielisissä kouluissa pääkaupunkiseudulla. 

Ehjä ry Järvenpää www.ehja.fi

Yhteistyö Järvenpään Ehjä ry:n kanssa alkoi vuonna 2017  yhteistyössä Ehjä ry:n maahanmuuttajanuorten ja paikallisten muiden nuorten kanssa myös oppilaitosyhteistyönä järjestettyjen, kaikille avointen taidetyöpajojen muodossa.

Ehjä ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, ammatilliseen perhetyöhön sekä lastensuojelun vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön.  

The collaboration with Ehjä ry started in 2017 by the immigrant and local youth organizing open school workshops. Ehjä ry is a national child welfare and protection organization that was founded in 1983. Ehjä ry offers professional support person services and supported housing services for youth in aftercare or young immigrants.

Etnosalo ry

http://www.etnosalo.fi/

Salossa toimiva yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea paikallista monikulttuurisuutta musiikin, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan kautta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Kulttuurikameleontit ry on tuonut Etnosalon monikulttuurisille koko perheen kesäfestivaaleille tanssi- ja musiikkityöpajoja, jossa on tutustuttu perinteisiin Voodoo-rytmeihin ja -tanssiin beniniläisten Voodoo-mestarien ja muusikko-pedagogien johdolla.

Etnosalo is a association for multiculturality in the area of Salo. The main aim of the association is to  support and maintain local multiculturalism through art, music and other cultural activities, to promote the individual’s cultural hobbies, and to renew and develop the cultural concept of the people living in Salo area.

Kulttuurikameleontit ry has brought dance and music workshops to the multicultural whole familys’ Etnosalo Festival. The workshops have provided traditional Voodoo-rhytms and – dance by the guidance of Voodoo- masters and music pedagogues from Benin.

Kulttuuriyhdistys Kilombo ry/ Kilombo Festival

http://www.kilombofestival.com/

Kilombo Festival on Afrikan ja afrodiasporan musiikkiin ja tanssitaiteeseen keskittyvä kulttuurifestivaali Helsingissä.  Yhteistyö alkoi kesällä 2016, kun Kulttuurikameleontit ry järjesti yhdessä Kilombo Festivalin kanssa yhteisen Afrojazz Clubin Storyvillessä Helsingissä. Yhteistyö jatkui kesällä 2018, jolloin järjestettiin yhteistyössä Kulttuurikameleontit ry:n, Afrojazz Clubin ja Kulttuuriyhdistys Kilombo ry:n kanssa Afrojazz Club goes Kilombo -puistokonsertti Alppipuistossa Helsingissä. Alppipuiston tapahtumasarjassa kuultiin nyt ensimmäistä kertaa täyden iltapäivän ajan Suomen parhaimmistoon kuuluvia afrikkalaiseen ja afrokuubalaiseen musiikkiin erikoistuneita kokoonpanoja.

Yhtenä Kilombo Festivalin agendoista on muistuttaa, että yhteisössä on voimaa. Afrotanssin ja -musiikin harrastajien sekä ammattilaisten yhdessä toimiminen eräänlaisena modernina kilombona edistää parhaiten afrokulttuurien tunnettavuutta Suomessa.

Kilombo Festival is a cultural event by Culture association Kilombo presenting the African and  Afrodiasporic music and dance arts in Helsinki. The collaboration started in the summer in 2016 when Kilombo Festival and Kulttuurikameleontit ry organized the Afrojazz Club in Storyville in Helsinki and followed by a summer concert called Afrojazz goes Kilombo in 2018 in Alppipuisto. For the very first time in a history of Alppipuisto afternoon was full of the top artists

RASMUS ry

https://www.facebook.com/RasmusRyFinland/

RASMUS ry on vuonna 2002 perustettu rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys Suomessa, jonka tehtäviin kuuluu suvaitsevaisuutta edistävän opetuksen ja koulutuksen edistäminen, päätöksentekijöihin vaikuttaminen ja rasistisista tapauksista ilmoittaminen viranomaisille tarpeen vaatiessa. Lisäksi yhdistys seuraa rasismiin sekä monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä aktiivisesti ja keskustelee niistä.

Yhteistyössä Kulttuurikameleontit ry:n, Palace and Cultural Network (PACUNET) ja Afrofinns ry:n kanssa RASMUS ry koordinoi monitaiteista ja digitaalista hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten monikulttuurista identiteettiä ja edistää hyviä väestösuhteita, demokratiaa ja sosiaalista hyvinvointia sekä lisätä hyvää puhetta monitaiteisesti julkisilla paikoilla ja sosiaalisessa mediassa.  Mukaan on tulossa vähintään parikymmentä eri alojen taiteilijaa.

http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1228442?fbclid=IwAR0F9bvZVXD9diwjDSsTiuTm-TE0JxKUacBRSJSf3bSIYwGUV0LEFUrzMFs

Kouluyhteistyö

Kulttuurikameleontit ry:n hankkeissa tehdään jatkuvasti yhteistyötä eri koulujen ja oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä yhteistyötahoja on Espoossa, Helsingissä ja Järvenpäässä, pääosin ala- ja yläkouluja, myös lukioita. Yhteistyö sisältää musiikki-, tanssi- ja taidetyöpajoja, joilla pyritään edistämään kulttuurien välistä dialogia. Vuonna 2019 yhteistyö laajenee suomenruotsalaisiin kouluihin Suomessa.

Oppilailta saatua palautetta vuonna 2018:

“Kaikessa onnistuin ja oli tosi hauskaa, ei mikään ollut tylsää. Tuntui hyvältä.”

“Oli hauskaa, että ne oli pyydetty meidän kouluun.”

 Ne oli tosi kivoja, koska ne oli erilaisia.”