Yhdistys

Kulttuurikameleontit ry on vuonna 2003 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää

  • kulttuurien välistä kommunikaatiota
  • monikulttuurista hyvinvointia
  • yhdenvertaisuutta
  • tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta

Kulttuurikameleontit ry sai alkunsa perustajajäsentensä monikulttuurisuuskokemuksista Suomessa ja maailmalla. Visiona on alusta lähtien ollut monikulttuurinen hyvinvointiyhteiskunta. Perustajajäsenistä Päivi Arvonen ja Ulla Lehtonen toimivat yhdistyksen hallituksessa 2003-2014, Arvonen sen puheenjohtajana koko tämän ajan.

Yhdistys on toteuttanut neljä Ulkoministeriön rahoittamaa viestintä- ja globaalikasvatushanketta 2009-2012 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen tukemaa monikulttuurista ja rasisminvastaista kasvatus- ja taidetoimintaa vuodesta 2013 alkaen.

Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke jatkuu ainakin vuoden 2016 ajan Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Parin viime vuoden aikana yhdistys on käynnistänyt uusia yhteistyömuotoja muun muassa Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön ja Afrojazz Clubin kanssa.

Suurin hanke on ollut kuitenkin lahjoitus- ja jäsenmaksuvaroin sekä vapaaehtoistyövoimin Egyptissä toteutettu Kairon katulapset -kehitysyhteistyöhanke 2010-2013, joka keskittyi katulasten ja katulapsityöntekijöiden voimaannuttamiseen erityisesti koulutuksen keinoin. Hankkeessa vahvistettiin ja tuettiin yhteistyökumppani Hope Village Societyn (HVS) olemassa olevia toimintamuotoja. Hankkeen jatkona Kairossa toteutettiin 2013-2016 nuorten äitien voimaannutushanke ja toiminta jatkuu pienimuotoisena edelleen.

Kulttuurikameleontit ry on