Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke

Taiteella yhdenvertaisuutta -hanke jatkui myös vuonna 2017, tietoja päivitetään!

Taiteella yhdenvertaisuutta syksyllä 2016:

 • innostamis- ja ohjaajakoulutus yhdistyksen aktiiveille syyskuussa
 • Afrobeat-päivä Kumpulan kylätilassa 1.10.
 • yhteistyökoulutus Naapuriäiti-hankkeessa maahanmuuttajanaisille lokakuussa
 • Art and Culture -työpaja nuorille marras-joulukuussa
 • yhteisötaideprojekti Järvenpään alueella

Taiteella yhdenvertaisuutta -hanketoiminnan tarkoitus:

 • toteuttaa rasisminvastaista, yhdenvertaisuutta edistävää työtä taiteen keinoin
 • tarjota menetelmiä ja materiaalia rasismin ja monikulttuurisuuden teemojen käsittelyyn
 • tarjota mahdollisuuksia aitoihin monikulttuurisiin kohtaamisiin
 • lisätä erityisesti nuorten myönteistä asennetta eri kulttuureja ja erilaisuutta kohtaan sekä monipuolistaa heidän käsitystään kulttuurien kohtaamisesta ja erilaisten ihmisten kanssakäymisestä
 • edistää maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla
Kulttuurikameleontit ry on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Taiteen edistämiskeskukselta avustusta vuosille 2013-2017 rasisminvastaisen ja monikulttuurisen kasvatuksen kehittämishankkeeseen, vuodesta 2015 lähtien hanketoiminnan nimenä on ollut Taiteella yhdenvertaisuutta. Suomen Punaisen Ristin koordinoimalta Ei
rasismille! -hankkeelta on saatu myös toiminta-avustuksia.

Hankekoordinaattorina toimii 2015-2017 Marjo-Sisko Lindstedt, vuosina 2013- 2014 hankkeesta vastasi Anita Mäntynen-Hakem.

Mitä on tehty aiemmin:

 • ohjaaja- ja innostajakoulutuksia
 • afrobeat-työpajoja sekä rumpu- ja tanssiopetusta kaikenikäisille Porvoossa ja Helsingissä
 • monikulttuurisuustyöpajat Koskelan päiväkodissa
 • rasisminvastaiseen kasvatukseen ja globaalikasvatukseen soveltuvien materiaalien esitteleminen
  tapahtumissa (esimerkiksi Educa-messuilla) ja verkossa
 • yhteistyön käynnistäminen Afrobeat from the Heart -musikaaliyhteisön kanssa
 • yhteistyön käynnistäminen Afrojazz Club -toiminnan kanssa
 • osallistuminen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n Art Against Racism -menetelmäoppaan kirjoittamiseen ja menetelmän pilotointiin (myös Circus Against Racism -työpaja nuorille Lappeenrannassa sekä Art Against Racism -menetelmäkoulutus Helsingissä)

koulutus_2528_JohannaLaine

 

Kuva: Johanna Laine