Yhteistyökumppanit

 

Think Africa 

Think Africa on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 2014. Thinka Africa on tila, jossa tuetaan afrikkalaisen diasporan jäseniä toteuttamaan potentiaaliaan sekä Afrikan maiden kasvua. Think African missiona on saada aikaan positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia osallistamalla ja voimaannuttamalla Suomessa asuvaa afrikkalaista diasporaa. Tavoitteena on edistää ja rakentaa tehokasta yhteistyökumppanuutta Suomen ja Afrikan maiden välille. Diasporan innoittamana organisaationa pyrimme rakentamaan siltoja ja luomaan uusia mahdollisuuksia Suomessa ja lähtömaissa. 

Think African ja Kulttuurikameleontit ry:n yhteistyö alkoi vuonna 2022 Creatives Corner -konseptin suunnittelulla ja ensimmäinen yhteinen Creatives Corner -paneelikeskustelu järjestettiin Kulttuurikameleontit ry:n tuottamassa Afrojazz Club goes Alppipuisto -tapahtumassa Helsingissä heinäkuussa 2023. 

Svenska.fi 

Svenska.fi on tukijärjestö maahanmuuttajille, jotka valitsevat ruotsin kielen integraatiokielekseen Suomessa. Järjestö pyrkii edistämään maahan muuttaneiden kotoutumisprosessia joustavasti sekä yksilöiden tarpeet huomioon ottaen. Svenska.fi -yhdistys tekee myös mm. taidekasvatustyötä eri oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Kulttuurikameleontit ry:n kanssa alkoi syksyllä 2018 Lilla Luckanilla lapsille ja perheille järjestettyjen rytmi- ja tanssityöpajojen merkeissä. Vuonna 2019 yhteinen työpajatoiminta jatkui ruotsinkielisissä kouluissa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2020 järjestettiin ruotsinkielen alkeiskurssi Kulttuurikameleontit ry:n verkostossa oleville taiteilijoille. Kurssin tavoitteena on mahdollistaa työpajojen pitäminen jatkossa myös ruotsin kielellä. Vuonna 2020-2021 tehtiin yhteistyötä myös Afrojazz Club goes Alppipuisto -tapahtumassa ruotsinkielisen työpajan osalta.  

EtnoSalo ry

EtnoSalo ry on Salossa toimiva yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea paikallista monikulttuurisuutta musiikin, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan kautta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Kulttuurikameleontit ry on tuonut Etnosalon monikulttuurisille koko perheen kesäfestivaaleille mm. tanssi- ja musiikkityöpajoja.

Kulttuuriyhdistys Kilombo ry/ Kilombo Festival

Kilombo Festival on Afrikan ja afrodiasporan musiikkiin ja tanssitaiteeseen keskittyvä kulttuurifestivaali Helsingissä.  Yhteistyö alkoi kesällä 2016, kun Kilombo Festivalin kanssa järjestettiin yhteinen klubi-ilta, Afrojazz Club goes Kilombo, Storyvillessä.

Yhteistyö jatkui kesällä 2018 yhteisen AfroArts -hankkeen kautta, kun Kulttuurikameleontit ry, Afrojazz Club ja Kulttuuriyhdistys Kilombo ry järjestivät yhteistyössä Afrojazz Club goes Kilombo -puistokonsertin Alppipuistossa Helsingissä. Alppipuiston Kesän -tapahtumasarjaan kuuluvassa tapahtumassa  kuultiin ensimmäistä kertaa täyden iltapäivän ajan Suomen parhaimmistoon kuuluvia afrikkalaiseen ja afrokuubalaiseen musiikkiin erikoistuneita kokoonpanoja. 

Ehjä ry Järvenpää

Ehjä ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, ammatilliseen perhetyöhön sekä lastensuojelun vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön.  Toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä. 

Yhteistyö Järvenpään Ehjä ry:n kanssa alkoi vuonna 2017 eri taustoista tulevien nuorten kanssa järjestettyjen taidetyöpajojen muodossa. Yhteistyö jatkui vuonna 2018 oppilaitosyhteistyönä Järvenpään Seurakuntaopistolla. 

RASMUS ry 

RASMUS – Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry (Rasmus ry) on vuonna 2002 perustettu ja 2011 yhdistykseksi rekisteröity valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista toimintaa edistävien toimijoiden verkosto.  Kulttuurikameleontit ry on yksi Rasmus ry:n perustajajäsenistä. 

Syksyllä 2018 käynnistettiin Rasmus ry:n koordinoima ja Taiteen Edistämiskeskuksen tukema Hyväpuhe -hanke, jossa Kulttuurikameleontit ry oli vahvasti mukana ja toimi hankkeen ohjausryhmässä.

Kouluyhteistyö

Kulttuurikameleontit ry:n hankkeissa tehdään jatkuvasti yhteistyötä monitaidetyöpajojen kautta eri kouluissa ja oppilaitoksissa. Tällä hetkellä yhteistyötahoja on pääkaupunkiseudulla niin suomen- kuin ruotsinkielisissä kouluissa. 

Oppilailta saatua palautetta vuonna 2018:

“Kaikessa onnistuin ja oli tosi hauskaa, ei mikään ollut tylsää. Tuntui hyvältä.”

“Oli hauskaa, että ne oli pyydetty meidän kouluun.”

Ne oli tosi kivoja, koska ne oli erilaisia.”

Yhteistyöverkostot

Muita yhteistyötahoja ovat mm. Globe Art Point, Afrojazz Club -verkosto ja Afrowerk/ Alvar Gullichsen, Afro Sunday, Kumpulan kylätila, nuorisotiloja, oppilaitoksia, eritaustaisia taiteilijoita ja Alppipuiston Kesän -tapahtumasarjan muut tapahtumat.